تخریب ساروج با cutmotar

تخریب ساروج با cutmotar تخریب ساروج با cutmotar ساروج ترکیبی از آهک و خاکستر یا اجساد حیوانات است که با گل و آب ترکیب شده اند بعد از خشک شدن آن را داخل کوره آتشین […]