آدرس:
تهران : خیابان اذربایجان ، بین کارون و قصردشت ، پلاک ۱۰۰۵ واحد ۴
ابزار معدن
۰۲۱۶۶۸۸۹۱۰۵
۰۹۱۹۵۰۰۰۱۵۶
۰۹۳۹۹۵۰۰۹۴۰
——————————
اصفهان : خیابان امام خمینی ، خیابان خلیفه سلطانی ، فرعی چهار ، ( جنب فرهنگسرای گلستانه ) پلاک ۲۷
۰۹۱۳۹۶۱۴۶۸۴

شیراز :خیابان تختی(شهناز)، بعد از چهاراه راهنمای (به سمت دروازه اصفهان)، سمت راست روبروی باربری ، امید ابزار کارا
۰۹۱۳۹۶۱۴۶۸۴
——————————

کرمانشاه : نرسیده به میدان کیانشهر ، سمت چپ مصالح فروش عبدلی
۰۹۱۹۶۸۶۷۲۸۸
——————————

X