روش های از بین بردن ساروج

روش های از بین بردن ساروج

روش های از بین بردن ساروج حلال ساروج و بتن : قابلیت انحلال هیدروکربورها در آب عموما خیلی کم می باشد. مقدار آب موجود در هیدروکربورها با افزایش درجه حرارت زیاد می شود. حلالیت هیدروکربورها […]