روش تخریب سنگ

روش تخریب سنگ روش تخریب سنگ امروزه با پیشرفت تکنولوژی روش های متفاوتی جهت تخریب اجسام سخت نظیر سنگ ، بتن و ساروج وجود دارد.   روش های تخریب بتن “سنگ” : 1 – استفاده از مواد […]

انفجار بی صدا

انفجار بی صدا انفجار بی صدا تخریب بتن ، سنگ یا ساروج با استفاده از مواد منفجره  “انفجار بی صدا” موجب تخریب نواحی اطراف آن جسم سخت نیز می شود ، و برای تخریب هایی که […]

بتن

بتن

بتن     بتن سبک” width=”809″ height=”500″ data-lazy-src=”http://katrock.ir/wp-content/uploads/2018/11/2016_5_9_13_57_27_a06fa3c6-8489-4140-9ed9-16a272a26cce..crop_1698x996_00.resize_1200x630.format_jpeg.inline_yes.jpg” data-lazy-srcset=”http://katrock.ir/wp-content/uploads/2018/11/2016_5_9_13_57_27_a06fa3c6-8489-4140-9ed9-16a272a26cce..crop_1698x996_00.resize_1200x630.format_jpeg.inline_yes.jpg 809w, http://katrock.ir/wp-content/uploads/2018/11/2016_5_9_13_57_27_a06fa3c6-8489-4140-9ed9-16a272a26cce..crop_1698x996_00.resize_1200x630.format_jpeg.inline_yes-300×185.jpg 300w” data-lazy-sizes=”(max-width: 809px) 100vw, 809px” data-was-processed=”true” /> شاید این مطالب برایتان مفید باشد تخریب کردن بتن آبان ۳۰, ۱۳۹۷ انواع روش های متداول برش […]