حلال بتن و ساروج

حلال بتن و ساروج

حلال بتن و ساروج                توجه                      توجه                                توجه                   کتراک المانی,ایتالیایی,امریکایی و ترک در ایران وجود ندارد.تمام مواد اولیه نیز ایرانی میباشند.. اين محصول(خورنده بتن و ساروج) جديد كاملاً بي خطر براي انسان و […]